Home

De stichting ZZG -grenzenloze zorg- is opgericht in 1996 als een zelfstandige stichting ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking die buiten Nederland wonen en die in een ernstige achterstandspositie verkeren. De stichting is ontstaan vanuit organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Eindhoven/de Kempen. De stichting is actief binnen diverse organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking in Wit-Rusland, Minsk en in Roemenië, Iaşi. Stichting ZZG heeft verschillende samenwerkingsverbanden, onder andere met stichting Lunet zorg en stichting Dominique Roemenië.

De doelstelling van Stichting ZZG is het bieden van tijdelijke materiële, financiële en inhoudelijke ondersteuning aan woonvoorzieningen, dagcentra en ontwikkelingsprojecten voor mensen met een beperking ten einde hun welzijn te verbeteren.

Stichting ZZG -grenzenloze zorg- bedankt alle mensen die ook dit jaar de stichting met een gift een warm hart hebben toegedragen. Hiermee worden mensen geholpen van wie de kwaliteit van leven ver achter blijft bij wat we in Nederland als vanzelfsprekend vinden.

Samen met u hebben we weer projecten in Roemenië en Wit-Rusland kunnen initiëren die zonder een geldelijke bijdrage niet mogelijk zijn.

Wij hopen dat u ons ook in 2016 weer wilt steunen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ZZG -grenzenloze zorg-