Wit-Rusland, Minsk

Internata 3

Stichting ZZG -grenzenloze zorg- heeft al bijna 10 jaar contact met een woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Minsk, Wit-Rusland. In de instelling, Internata 3 genaamd, wonen mensen met een verstandelijke beperking maar ook mensen met psychiatrische problematiek. Kamers worden met ongeveer vier tot tien cliënten gedeeld.

De laatste 15 jaar is er een positieve ontwikkeling te zien in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, mede dankzij inzet van Stichting ZZG. Er is naast de verschillende projecten die daar zijn opgezet ook een omslag geweest in de kijk op de zorg voor mensen met een beperking en er is een andere bejegening tot stand gekomen in de omgang met de mensen. Ook zijn er verschillende projecten geweest zodat er meer mogelijkheden zijn om te zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Voorbeelden hiervan zijn de opzet van een sportzaal, een ontmoetingscafé en het ondersteunen van een theatergroep.

Momenteel is stichting ZZG bezig met de realisatie van een snoezelruimte in Tarisiki. Twee deskundigen gaan ondermeer zorg dragen voor de opleiding van medewerkers ter plaatse voor een deskundig gebruik van snoezelactiviteiten.